តូចតែសម្បូរ

កម្ពុជាតូចពិតតែសម្បូរ       ​​​​   សម្បត្តិហ៊ារហូរឥតគណនា

មច្ឆាតូចធំក្នុងគង្គារ                សព្វសត្វនានារស់ក្នុងព្រៃ។

រ៉ែនៅក្នុងទឹកច្រើនអនេក        រ៉ែមាសរ៉ែដែកច្រើនពេកក្រៃ

ប្រាសាទរាប់ពាន់ខ្មែរបានច្នៃ     លៃតាមទឹកដៃពីបុរាណ។

តាក់តែងឡើងដោយ ហេង លក្ស្មីនិងតាន់វិចិត្រ

ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១២

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s