ក្មេងសម័យឥលូវ

បទកាកគតិ

សម័យឥលូវ                      សង្គមតម្រូវ                      អោយខំសិក្សា

ប៉ុន្តែវប្បធម៌                      ពាលាឬស្យា                     ហូរចូលស្រុកណា

វិនាសគ្មានសល់។

មានអ៊ីនធឺណែត                គេអោយយើងឆែក                 នៅពេលដែលឆ្ងល់

ប៉ុន្តែឥលូវ                            ក្មេងគ្មានកង្វល់                    ស្រាវជ្រាវគ្មានសល់

​ហ្គេមច្រើនមហិមា។

រីការស្លៀកពាក់                   របស់នាងអ្នក                     ខើចឥតគណនា

ចេញជើងសខ្ចី                    បង្អួតគ្នីគ្នា                           ខិតខំម្នីម្នា

ដើរលេងហ៊ឺហារ។

ដប់បួនកុម្ភៈ                       ជាថ្ងៃបុណ្យជាក់                   នៃក្ដីស្នេហា

ទិញអោយម៉ែឪ                     គ្រូបាអាចារ្យ                      តែមានឯណា

ទិញអោយគូរស្នេហ៍។

មានទាំងម៉ូតូ                      ឧបករណ៍ហែរហូរ                 ផ្ដល់ដល់គូរស្នេហ៍

ចំណែកម៉ែឪ                        ទោះទុក្ខឥតល្ហែ                   ក៏កូនមិនថែ

ក្បែរតែសង្សារ។

មានទូរស័ព្ទដៃ                     និយាយច្រើនក្រៃ                  សប្បាយអស្ចារ្យ

មិនខិតខំស្ដាប់                    គ្រូបាអាចារ្យ                     ម៉ែឪវាចា

ទូន្មានប្រដៅ។

ពេលគ្រូស្ដីអោយ                  គេមិនកន្ដើយ                     តមាត់ឆាឆៅ

គេចម៉ោងសិក្សា                   ទាំងខ្លួនឯងខ្លៅ                     អនាគតខ្លោចឆៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាឈ្លើយសង្គម៕

​​​

ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s