ព្រះវិហារ Phreah Vihear Temple

បទពាក្យប្រាំពីរ

ឳះឳ!ប្រាសាទលើបុព្វតា            ព្រះវិហារថ្លាល្អក្រាស់ក្រៃ

នេះហើយជាត្បូងកែវចរណៃ         ដែលមានតម្លៃរបស់ខ្មែរ។

ដូនតាខ្មែរយើងបានដាដាប់          ឆ្លាឆ្លាក់រំលេចហើយថែមថែ

បូជាកាយចិត្តដើម្បីខ្មែរ             នោះយើងត្រូវថែអោយបានល្អ។

ប្រាប្រាង្គមានក្បូរក្បាច់រចនា         ល្អស្អាតអស្ចារ្យឥតកករ

មានទាំងរូបព្រហ្មព្រាហ្មណ៍កេណ្ណរ     ចាយរាងលម្អលើសិលា។

ព្រៃឈើដុះលាស់ត្រសំក្រៃ          ក្រោមប្រាង្គចរណៃនៃខេមរា

ជាពណ៌បៃតងល្អអស្ចារ្យ                  នេះហើយបុព្វតានៃកម្ពុជា។

វីរជនការពារស្រុកទេសយើង         ឈរកាន់កាំភ្លើងកៀនបុព្វតា

ចិត្តអង់អាចក្លាហានមហស្ចារ្យា       ថែដែនរដ្ឋាខេមរាយើង។

ជីបៗសម្លេងចាបយោបំ             ពួកវានោះយំលើវេហា

កើតការរំភើបដល់សោតា           ទេសចរណ៍ក្ញៀវក្ញាលេងសប្បាយ៕

ភ្នំពេញថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

សរសេរដោយ ហេង លក្ស្មី

For some information regarding to Phreah Vihear Temple click here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s